Kategori: Jojutsu

Jojutsu

Jodo Links

Previous Interviews with Nishioka Sensei Nishioka Sensei and the Pure Flow of the Jo – by Wayne Muromoto Uchidachi & Shidachi – by Nishioka Tsuneo Other Articles Jodo by Pascal Kreiger – arguably the best non-Japanese language referenceDevamını oku

Share
Jojutsu

Shinto Muso Ryu Öğretisi

                        SHINTO MUSO RYU JOJUTSU   (1) KEN×SUBURI  1) SHOMEN×UCHI 2) KIRIKAESHI 3) KESAGIRI 4) UKEMAWASHI 5) UCHIOTOSHI    (2) KEN×BATTO 1) NUKITSUKE 2) SEIGAN×NO×TACHI 3) ICHIREI×NO×TACHI 4) RAN×AI× NO×TACHI 5) TSUBAWARI×NO×TACHİ  (3) JO×SUBURIDevamını oku

Share