Sık sorulanlar

 

 


Uzak Doğu sporları deyince akla biraz sertlik, şiddet geliyor. Gerçekten böyle mi?

ŞİDDETİ ÖNLEMEDE BİR TERAPİ YÖNTEMİ OLARAK
Savaş sanatları tam olarak anlaşıldığında iki insan arasında bir yenişme, alt etmek, kendi üstünlüğünü kanıtlamak, karşısındakine zarar vermek yönteminden çok daha farklı ve başka bir şey olduğu anlaşılır. Savaş sanatları tam uygulandığında kişiyi zihinsel dinginliğe, ruhsal bütünlüğe ve kendine güvene ulaştıran ruhsal bir yoldur… Savaş sanatlarının amacı kişiliği geliştirmektir… Kişinin kendini öfkeden, yanılsamalardan ve sahte isteklerden arındırmasıdır. Sağlıklı bir beden ve dingin bir ruha sahip olmak için önce bedenimize ve ruhumuza özen göstermemiz ve onları tanımamız gerekir. Savaş sanatları bize kendimizi tanıma imkanı sağlar ve bu sanatlarda ustalaşmak ise bedenimiz, zihnimiz ve aklımızı doğru şekilde kullanmayı öğretir bize. Savaş sanatları bedensel ve ruhsal gelişimi tamamlar. Bedeniniz doğru bir şekilde çalışmayı öğrendikçe yaşam gücünüz de artacaktır. Var olmaya çalışmak yerine yaşamaktan zevk almaya başlayacaksınız. Ruh ve bedenen sağlıklı bir birey şiddete gerek duymaz.
Saldırganlığı özendirmiyor mu bu spor dalları?
Hemen her canlıda kendini koruma güdüsü vardır ve bunu kendine ve de başkalarına ispatlama arzusu. Bu duyguyu ve güdüyü en emin yoldan ve zarar görmeden ancak Dojo ortamında tatmin edebilir. Korkan insanın genelde iki seçeneği vardır; ya saldırır, ya da kaçar. Hayvanlarda da durum böyledir. İnsan, ne yapacağını, nasıl davranacağını bilemediği zaman şuursuz davranır ve ilkel yöntemlere başvurur, kaba ve saldırgan olur. Korkularını tanıyıp üstesinden gelen ve korkunun doğurduğu öfkeyi bilen insan bunları bünyesinden dışarı atar, boşalan bu boşluğa da sevgi dolar. Dojo'nun bireyi şiddeti Dojo'da bırakmıştır. Savaş sanatlarının, sağlıklı olmaya yönelik bir form tutma antrenmanı ve yaşam biçimi olarak insan organizması üzerinde, çeşitli olumlu etkileri vardır. Burada formda olmakla kastedilen, yaşam içinde bedensel, ruhsal ve toplumsal anlamlarda karşılaştığımız çok yönlü zorlanmalarla başa çıkma yeterliliğidir. Bu çalışmalarla amaçlanan sağlıklı olma durumudur, "Kişinin kendisini bedensel, ruhsal ve toplumsal anlamda iyi hissetmesi durumudur." Savaş sanatları psikolojisi, kişinin kendi içinde ve başkalarına karşı duyduğu güvenin pekişmesini ve ayrıca dayanıklılık ve sürekliliğin gelişmesini kolaylaştırır. Savaş sanatları, konsantrasyon için, iç huzursuzluğun ve gerginliğin denetimi için tekniklerin öğrenilmesini sağlarken insanın kendi kişiliğinin bağımsızlığını kavramasının yollarını gösterir. Örneğin; düşmek; kişiyi kendi korkularıyla başa çıkmada yoğun ve başarılı bir biçimde eğitirken aynı zamanda özgüveni de büyük ölçüde güçlendirir. Düşme çalışmalarının antrenman dinamiği içinde sürekli bir yeri vardır ve kişinin (sözcüğün hem gerçek hem simgesel anlamıyla) "yeniden ayağa kalkma" ve "bilinçle düşme" yeteneğini geliştirir ve bunu giderek daha fazla yaşamın diğer alanlarına aktarmayı öğretir. Yaşamda da insan düşer, kalkar yine düşer, yine kalkar.
Çocuklar için önerilebilir mi Uzak Doğu sporları? Yurt dışında durum nedir?
Çocuğun ruhsal ve fiziksel gelişimini tamamlamada en etkili sporun judo olduğu söylenir. Yurt dışında, Fransa'da judo en ön sıralar da yer alır. Keza İngiltere'de de durum aynıdır. Almanya'da ise suça eğilimli çocuklar, suç işlemiş çocuklar ve problemli çocukların tekrar topluma kazandırılması için Pro-Judo e.V Option Sportive Program adı altında Adalet Bakanlığı, yerel belediyeler ve maddi destek sağlayan diğer kuruluşlarla beraber ortak ve verimli bir proje başlatmışlardır. Amaç; suç işlemeden önlem almak. Önceden alınan önlem sonradan telafisi mümkün olmayan olayları engeller. Hapiste veya ıslah evinde harcayacakları parayı suç işlememek için eğiterek eğitime harcayıp ortaya kapkaççı bir toplum çıkarmamak. Problemli kişilerin ve grupların topluma uyumunu sağlamak için bu başarılı çalışma Almanya'da uygulanmaktadır. Geniş bilgi için adres ve faaliyeti destekleyen kurumlar listesi aşağıdadır.

Çocuğa bırakılacak en iyi miras iyi bir eğitimdir..
Der Pro Judo e.V. ve Langenhagen Polisinin ortak çalıştığı konular ‘Şiddete Karşı SPOR konuları takdir edilmekte ve her vesileyle ödüllendirilmektedir. Pro Judo, gençlerin cezalandırılarak yönlendirilmesi ve eğitilmesine karşı çıkmakta, gençleri bilhassa suçlu durumlardayken, daha çok yardım ve sporla yönlendirme konularına önem vermektedir. Osman Yanar Roggenkamp 8 30851 Langenhagen, Almanya Pro_Judo@hotmail.com
Langenhagen Şehir Kuruluşları: Polis, okullar, çocukları korumak için kurulmuş kurumlar (Jugendpflege, Präventionsrat) Universität Hannover, Fachhochschule
Aşağı Saksonya Spor Teşkilatı (LSB Niedersachsen)
DJB ve NJV (bölge ve eyalet judo federasyonları)
Lions-Club (bölgesel özel kuruluş)
Volkswagen Firması
Kaç yaşında başlanabilir? Kaç yaşa kadar devam edilebilir?
Savaş sanatları ciddiyetle uygulanması koşuluyla, her cins ve yaş gurubundan insanlar için form tutmanın ve sporun her düzeyinde rahatlatıcı, eğlendirici ve tehlikesiz bir etkinliktir. Çocuklarda altı yaş grubu savaş sanatlarına başlamak için normal bir yaştır. Büyüklerde ise savaş sanatlarına başlamak için yetmiş yaş pek de geç sayılmaz… Tabi ki "judo" gibi müsabaka sporlarına erken yaşta başlamanın avantajı büyüktür. Savaş sanatlarında herkes kendi yaş ve fizik durumuna göre bir yol seçebilir. Örneğin Jojutsu bay, bayan her yaş gurubunun rahatlıkla yapabileceği bir savaş sanatıdır. İnsan ayakta durup yürüyebildiği süre savaş sanatlarıyla fiziksel olarak ilgilenebilir,yaş ile sınırlı değildir.


Salonunuzda şu anda düzenli spor yapmakta olan çocukların yaş grubu ve sayısı nedir?
Altı ila oniki yaş grubu, on veya onbeş kişi arasında, sayı değişir. Çok kalabalık olduğunda ise kontrol elden çıkar. Amaç
eğitimse bir hoca da en fazla o kadar kişiyle ilgilenebilir.
Bir çocuğu eğitime alırken hangi özellikleri taşımasına dikkat ediyorsunuz?
Çocuğun yaşından çok verileni algılaması önemli, bazen dört yaşında fakat çok uyumlu çocukla çalışılır ve çocuk, hareketlere, oyunlara ve arkadaşlarına mükemmel bir uyum sağlar, bazen de tam tersi olur, sekiz dokuz yaşında olup hiçbir aktiviteye uyum sağlayamayanlar olur. Çocuklar bu sporlara anne, baba veya çevrenin ya da filmlerin etkisiyle başlar, sonra da severse devam eder. Bu eğitimlere mani herhangi önemli bir sağlık problemi yoksa çocuklarda seçme hakkı çocuklarındır. Hepsi bizim çocuğumuz, hangisine hayır diyebilirsiniz? Bu durum büyüklerde faklıdır, talebe adayı farkında olmadan elemeden geçer, hal ve tavrı, birkaç hareketi, soruları kendini anlatır. Kabul edilip edilmediği kibar bir dille kendisine belli edilir. Geleneksel savaş sanatlarında referansla talebe alınır. Dojo farklı bir mekandır (savaş sanatlarının çalışıldığı mekan). Hocanın gözünden kaçanlar Dojo'nun gözünden kaçmaz, uyum sağlayamayanlar Dojo'dan ayrılmak zorunda kalır…
Uzak Doğu sporları genel olarak kişiye, aileye, özel olarak da çocuklara ne kazandırır?
– Uzak Doğu sporları kişiye sağlıklı bir vücut dingin bir ruh hali, kendine saygı ve güven kazandırır.(Kendine saygısı
olmayanın başkasına da saygısı olmaz)
– Aile ve topluma, sorunlarının ve sorumluluklarının farkında olan ahlak sahibi bir fert kazandırır.
– Kazandırdığı mücadele yeteneği sayesinde, sorunlar karşısında yılmayıp sorunu akıllıca çözmeyi öğretir.
– Bir disiplin sporu olan JUDO, çocuklara ve gençlere yaşlarına uygun anlamda yardımcı olur.
– Sorumluluk duygularını geliştirir.
– Eylemlerinin getireceği sonuçların bilincine varmalarını öğretir.
– Başkalarına ve çevrelerine özen göstermelerini sağlar.
– Kendi kendilerini denetleme mekanizmalarını güçlendirir.
– Var olan fiziksel gücü doğru kullanmayı öğretir .
– Düşünerek ve denetimli davranışı ön plana çıkarır.
– Özgüvenin güçlenmesini sağlar.
– Yakın çevredeki insanlara karşı saygılı olmayı öğretir.
– Kendine değer verme duygusunu geliştirir.
– Bedensel ve zihinsel enerjiyi bilinçli kullanmayı öğretir.
– Sürekli ve yoğun yüzleşme yeteneği kazandırır.
 Bir çocuk ve bir yetişkin için bu sporların maliyeti nedir?

-Maliyet açısından ise sadece gi denilen (çalışmalarda giyilen bir elbise) fiyatı 100 TL. civarındadır. Bir de çalıştığı Dojo'nun

idamesi için katkı payı (aidat). Aidat, Dojo'lara ve dojo giderlerine göre değişir, 300- 400 TL.civarındadır.

1. Kyu Teknikleri

1. Kyu Teknikleri

Suwariwaza

Ai Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage, Kote gaeshi

Gyaku Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage, Kote gaeshi

Ryote Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage

Kata Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage, Kote gaeshi

Yokomen Uchi
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage, Kote gaeshi

Shomen Uchi
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage, Kote gaeshi, Gokyo

   

Hanmi Handachiwaza

 Ai Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Yonkyo, Shihonage, Kote gaeshi, Kokyu nage

Gyaku Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Shihonage, Iriminage, Kote gaeshi, Uchi kaiten nage, Soto kaiten nage, Kokyu nage

Ryote Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage, Kote gaeshi, Kokyu nage

Katate Ryote Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage, Kote gaeshi, Kokyu nage

Kata Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Iriminage, Shihonage, Kote gaeshi

Shomen Uchi
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Iriminage, Kote gaeshi

Yokomen Uchi
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Shihonage, Iriminage, Kote gaeshi

Ushiro Ryo Kata Dori
Ikkyo, Nikyo

Tachiwaza

Ai Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Iriminage, Ude kimenage, Kote gaeshi, Kokyu nage, Koshi nage

Gyaku Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Iriminage, Tenchi nage, Ude kime nage, Kote gaeshi, Uchi kaiten nage, Soto kaiten nage, Ude garami nage, Koshi nage

Ryote Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Iriminage, Ude kime nage, Kote gaeshi, Juji garami nage, Tenchi nage, Kokyu nage

Katate Ryote Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Iriminage, Kote gaeshi, Juji garami nage, Kokyu nage, Koshi nage

Kata Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Shihonage, Iriminage, Udekime nage, Kote gaeshi, Uchi kaiten nage, Hiji kime osae, Ude garami nage, Kokyu nage

Ryo Kata Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage, Kokyu nage

Ushiro Ryote Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Ude kime nage, Kote gaeshi, Iriminage, Sokomen Iriminage, Kokyu nage

Ushiro Ryo Kata Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Sokomen Iriminage, Kokyu nage

Ushiro Kata Dori Kubi Shime
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Iriminage, Kote gaeshi, Koshi nage, Kokyu nage

Ushiro Eri Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Iriminage, Kote gaeshi, Shihonage, Ude kime nage, Kokyu nage

Yokomen Uchi
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Iriminage, Ude kime nage, Kokyu nage,Gokyo, Aikiotoshi, Kiriotoshi

Shomen Uchi
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Iriminage, Kote gaeshi, Uchi kaiten nage, Soto kaiten nage, Gokyo, Kokyu nage, Aikiotoshi, Kiriotoshi

Kata Dori Shomen Uchi / Men Uchi
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Ude kime nage, Kokyu nage, Aikiotoshi

Jodan / Chudan / Gedan Tsuki
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Ude kime nage, Iriminage, Udekime nage, Kote gaeshi, Kokyu nage,

2. Kyu Teknikleri

 

2. Kyu Teknikleri

 

Suwariwaza

       Ai Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Iriminage, Kote gaeshi, Yonkyo

Gyaku Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Iriminage, Kote gaeshi, Yonkyo

Ryote Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo

Kata Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo

Yokomen Uchi
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Iriminage, Kote gaeshi, Yonkyo

Shomen Uchi
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Iriminage, Yonkyo, Gokyo

  

         

  

 Hamni Handachiwaza

 

            Ai Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Yonkyo, Shihonage, Kote gaeshi, Kokyu nage

Gyaku Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Nikyo, Shihonage, Iriminage, Sankyo, Kote gaeshi, Uchi kaiten nage, Soto kaiten nage, Kokyu nage

Ryote Dori
Ikkyo, Nikyo, Shihonage, Sankyo, Yonkyo, Iriminage, Kote gaeshi, Kokyu nage

Katate Ryote Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage, Kote gaeshi, Kokyu nage

Kata Dori
Ikkyo, Nikyo, Shihonage, Sankyo, Yonkyo, Iriminage, Kote gaeshi, Kokyu nage

Shomen Uchi
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Iriminage, Kote gaeshi

Yokomen Uchi
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Shihonage, Iriminage, Kote gaeshi

Ushiro Ryo Kata Dori
Ikkyo, Nikyo
     

 Tachiwaza

Ai Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Iriminage, Udekimenage, Kote gaeshi, Kokyu nage, Koshi nage

Gyaku Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Iriminage, Tenchi nage, Udekime nage, Kote gaeshi, Uchi kaiten nage, Soto kaiten nage, Koshi nage, Ude garami nage

Ryote Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Iriminage, Tenchi nage, Udekime nage, Kote gaeshi, Kokyu nage, Juji garami nage

Katate Ryote Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Iriminage, Kote gaeshi, Kokyu nage, Juji garami nage

Kata Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Iriminage, Udekime nage, Kote gaeshi, Uchi kaiten nage, Kokyu nage, Ude garami nage, Hiji kime osae

Ryo Kata Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kokyu nage

Ushiro Ryote Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Udekime nage, Kote gaeshi, Iriminage, Kokyu nage, Sokomen Iriminage

Ushiro Ryo Kata Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Sokomen Iriminage, Kokyu nage

Yokomen Uchi
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Iriminage, Udekime nage, Kiriotoshi, Kokyu nage, Gokyo

Shomen Uchi
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Iriminage, Kote gaeshi, Uchi kaiten nage, Soto kaiten nage, Kiriotoshi, Gokyo, Kokyu nage

Kata Dori Shomen Uchi / Men Uchi
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Udekime nage, Kokyu nage

4. Kyu Teknikleri

 4. Kyu Teknikleri

    

 Suwariwaza

  Ai Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Iriminage, Nikyo

Gyaku Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Nikyo, Iriminage

Shomen Uchi
Ikkyo, Iriminage, Nikyo

 

 Hamni Handachiwaza

 Ai Hanmi Katate Dori
Shihonage, Iriminage

Gyaku Hanmi Katate Dori
Shihonage, Iriminage, Kokyu nage

Ryote Dori
Shihonage, Kokyu nage

Shomen Uchi
Ikkyo, Iriminage

Yokomen Uchi
Ikkyo, Nikyo

 Tachiwaza

  Ai Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Shihonage, Iriminage, Udekimenage, Kote gaeshi

Gyaku Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Nikyo, Shihonage, Tenchi nage, Iriminage,Udekime nage, Kote gaeshi, Uchi kaiten nage

Ryote Dori
Ikkyo, Nikyo, Shihonage, Tenchi nage, Iriminage, Kokyu nage

Katate Ryote Dori
Ikkyo, Nikyo, Shihonage, Kokyu nage, Iriminage

Kata Dori
Ikkyo, Nikyo

Ushiro Ryote Dori
Kokyu nage, Ikkyo, Nikyo, Shihonage

Yokomen Uchi
Ikkyo, Nikyo, Shihonage, Iriminage, Udekime nage

Shomen Uchi
Ikkyo, Nikyo, Shihonage, Iriminage, Kote gaeshi

3. Kyu Teknikleri

  

 Suwariwaza

 Ai Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Nikyo, Iriminage, Sankyo,Kote gaeshi

Gyaku Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Iriminage, Kote gaeshi

Ryote Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo

Kata Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo

Yokomen Uchi
Ikkyo, Nikyo, Iriminage

Shomen Uchi
Ikkyo, Nikyo, Iriminage, Sankyo

 

 Hanmi Handachi waza

Ai Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Shihonage, Kote gaeshi, Kokyu nage

Gyaku Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Shihonage, Iriminage, Kote gaeshi, Uchi kaiten nage, Kokyu nage

Ryote Dori
Ikkyo, Iriminage, Kokyu nage

Katate Ryote Dori
Ikkyo, Iriminage, Kokyu nage

Shomen Uchi
Ikkyo, Shihonage, Iriminage, Kote gaeshi

Yokomen Uchi
Ikkyo, Nikyo, Shihonage, Iriminage, Kote gaeshi
  

 Tachiwaza

 

     Ai Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Iriminage, Udekimenage, Kote gaeshi, Kokyu nage

Gyaku Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Shihonage, Iriminage, Tenchi nage, Udekime nage  Kote gaeshi, Uchi kaiten nage, Soto kaiten nage, Kokyu nage

Ryote Dori
Ikkyo, Nikyo, Shihonage, Iriminage, Udekimenage, Kote gaeshi, Tenchi nage, Kokyu nage

Katate Ryote Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Shihonage, Iriminage, Kote gaeshi, Kokyu nage

Kata Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Iriminage, Kote gaeshi

Ryo Kata Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kokyu nage

Ushiro Ryote Dori
Ikkyo, Nikyo, Shihonage, Sankyo, Kokyu nage, Sokomen Iriminage

Yokomen Uchi
Ikkyo, Nikyo, Shihonage, Iriminage, Udekime nage

Shomen Uchi
Ikkyo, Nikyo, Shihonage, Iriminage, Kote gaeshi

Kata Dori Shomen Uchi / Men Uchi
Ikkyo, Kokyu nage

5. Kyu Teknikleri

5. Kyu Teknikleri

 Shikko

Ukemi


   Zempo Kaiten Ukemi (öne yuvarlanarak düşüş),


Ushiro Kaiten Ukemi (arkaya yuvarlanarak düşüş)

 Mae Ukemi (öne yüzüstü düşüş),

  

Ushiro Ukemi (sırt üstü düşüş),

 

Yoko Ukemi (yana düşüş)

 

Tai no henko


Seiza


Kokyu ho
Tenkan (dönüş), Irmi Tenkan (girerek dönüş)

      

 

Suwariwaza

 Ai Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Iriminage

Gyaku Hanmi Katate Dori
Ikkyo

Shomen Uchi
Ikkyo, Iriminage

    

 

  

 Tachiwaza

 

  

  Ai Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Shihonage, Iriminage

Gyaku Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Tenchi nage, Shihonage, Kokyu ho, Kokyu nage

Shomen Uchi
Ikkyo, Iriminage

Ryote dori
Tenchi nage, Haishinundo (Back stretch)

Ushiro Ryote Dori
Kokyu nage

Jojutsu Linkler

Jodo Links

Previous Interviews with Nishioka Sensei

Nishioka Sensei and the Pure Flow of the Jo – by Wayne Muromoto

Uchidachi & Shidachi – by Nishioka Tsuneo

Other Articles

Jodo by Pascal Kreiger – arguably the best non-Japanese language reference of jodo.

The Evolution of Classical Jojutsu – by Dave Lowry

Muso Gonnosuke and the Shinto Muso-ryu Jo – by Wayne Muromoto

Wikipedia entry- Shinto Muso-ryu

A Brief History of ZKR Jodo – Quite detailed history and lineage of SMR Jodo, by Kim Taylor.

Jodo Links

Shelby's Jodo Page – lots of jodo links

Pan American Jo Federation – Phil Relnick

European Jodo Federation – Pascal Krieger

Rembuden Institute – Brisbane, Australia.

The Aikido Institute – Palmwoods, Australia.

Jodo Seiryukai Sydney

Jodo in Turkey  – Ahmet Kösoğlu Shibumi dojo

jodoturk.com – Ahmet Kösoğlu

Jodo in Czechoslovakia

Other Jodo Information and Interesting Reading at Koryu.com

Other Links

Daniel Lee's Kobudo Page – Koryu Bujutsu in Australia

Aikikai Aikido – Some of us do this…

Nosyuiaido – fine sword store

Furyu.com – Site for Koryu by Wayne Muromoto

Kyu ve Dan Sınav Tablosu

DERECE KYU VE DAN SEVİYESİ İÇİN  BİLİNMESİ GEREKEN HAREKETLER
HACHIKYU
8. KYU

JO SUBURİ

1) KAMAE                         ( DURUŞLAR )

2) SHOMENUCHI            ( SAĞ, SOL )   ( JO SUBURİ )

3)  HONTEUCHI               ( JO SUBURİ )

4) GYAKUTEUCHI           ( JO SUBURİ )

5) HIKIOTOSHIUCHI      ( JO SUBURİ )

NANAKYU
7. KYU

JO×UCHIKOMI
1) JODANUCHI (R×L)
2) HONTEUCHI
3) GYAKUTEUCHI
4) HIKIOTOSHIUCHI

ROKUKYU
6. KYU

TANDOKUDOSA

JO TARAFI

1) HONTEUCHI
2) GYAKUTEUCHI
3) HIKIOTOSHIUCHI
4) KAESHIZUKI
5) GYAKUTEZUKI
6) MAKIOTOSHI

GOKYU
5. KYU

TANDOKUDOSA

JO TARAFI

7) KURITSUKE
8) KURIHANASHI
9) TAIATARI
10) TSUKIHAZUSHI
11) DO BARAI
12) TAIHAZUSHIUCHI (R×L)

YONKYU
4. KYU

SOTAI DOSA

KEN VE JO TARAFI

1) HONTEUCHI
2) GYAKUTEUCHI
3) HIKIOTOSHIUCHI
4) KAESHIZUKI
5) GYAKUTEZUKI
6) MAKIOTOSHI

SANKYU
3. KYU

SOTAI DOSA

7) KURITSUKE
8) KURIHANASHI
9) TAIATARI
10) TSUKIHAZUSHI
11) DO BARAI
12) TAIHAZUSHIUCHI (R×L)

NIKYU
2. KYU

SEITEI KATA

KEN VE JO TARAFI

1) TSUKIZUE
2) SUIGETSU
3) HITSAGE

ICHIKYU
1. KYU

SEITEI KATA

KEN VE JO TARAFI

4) SHAMEN
5) SAKAN
6) MONOMI
7) KASUMI

SHODAN

 

 

 

1. DAN

SEITEI KATA

8) TACHI OTOSHI
9) RAI UCHI
10) SEIGAN
11) MIDARIDOME

NIDAN

2. DAN

OMOTE

1) TACHIOTOSHI
2) TSUBAWARI
3) TSUKIZUE
4) HITSAGE
5) SAKAN
6) UKAN
7) KASUMI
8) MONOMI
9) KASANOSHITA
10) ICHIREI
11) NEYANOUCHI
12) HOSOMICHI

CHUDAN

1) ICHIRIKI
2) OSHIZUME
3) MIDAREDOME
4) USHIROZUE×ZEN
5) TAISHA
6) KENGOME
7) KIRIKAKE
8) SHINSHIN
9) RAIUCHI
10) YOKOGIRIDOME
11) HARAIDOME
12) SEIGAN

RAN AI

SANDAN
3. DAN

KAGE

İsimleri OMOTE gibi

1) TACHIOTOSHI
2) TSUBAWARI
3) TSUKIZUE
4) HITSAGE
5) SAKAN
6) UKAN
7) KASUMI
8) MONOMI
9) KASANOSHITA
10) ICHIREI
11) NEYANOUCHI
12) HOSOMICHI

YONDAN 4. DAN

 

(12) SAMIDARE
1) ICHIMONJI
2) JUMONJI
3) NITO KODACHI OTOSHI
4) MIJIN×ZEN
5) MIJIN×GO
6) GANTSUBUSHI
(13) GOHON×NO×MIDARE1) TACHIOTOSHI×NO×MIDARE
2) SAKAN×NO×MIDARE
3) KENGOME×NO×MIDARE
4) KASUMI×NO×MIDARE
5) SHAMEN×NO×MIDARE
GODAN
5. DAN

 

OKU

1) SEN GACHI
2) TSUKIDASHI
3) UCHITSUKE
4) KOTEDOME
5) HIKISUTE
6) KOTEGARAMI
7) JITTE
8) MIKAERI
9) AUN
10) UCHIWAKE
11) SUIGETSU
12) SAYUDOME

HIDEN

 

 

OKU'DAN SONRA

( OKUIRI )

SHOMOKUROKU

GOMOKUROKU

MENKYO

MENKYO KAIDEN

GİZLİ TEKNİKLER İÇERİR.

SHINTO MUSO RYU JOJUTSU ÖĞRETİSİ

SHINTO MUSO RYU JOJUTSU

(1) KEN×SUBURI

1) SHOMEN×UCHI
2) KIRIKAESHI
3) KESAGIRI
4) UKEMAWASHI
5) UCHIOTOSHI

(2) KEN×BATTO

1) NUKITSUKE
2) SEIGAN×NO×TACHI
3) ICHIREI×NO×TACHI
4) RAN×AI× NO×TACHI
5) TSUBAWARI×NO×TACHİ

(3) JO×SUBURI

1) SHOMENUCHI (R×L)
2) HONTEUCHI
3) GYAKUTEUCHI
4) HIKIOTOSHIUCHI
5) UKEMAWASHI

(3) JO×SUBURI

1) SHOMENUCHI (R×L)
2) HONTEUCHI
3) GYAKUTEUCHI
4) HIKIOTOSHIUCHI
5) UKEMAWASHI

(4) JO×UCHIKOMI
1) JODANUCHI (R×L)
2) HONTEUCHI
3) GYAKUTEUCHI
4) HIKIOTOSHIUCHI
5) MAKIOTOSHI
(5) TANDOKUDOSA

1) HONTEUCHI
2) GYAKUTEUCHI
3) HIKIOTOSHIUCHI
4) KAESHIZUKI
5) GYAKUTEZUKI
6) MAKIOTOSHI
7) KURITSUKE
8) KURIHANASHI
9) TAIATARI
10) TSUKIHAZUSHI
11) DO BARAI
12) TAIHAZUSHIUCHI (R×L)

(6) SOTAI DOSA

1                 12
Same names as TANDOKU DOSA

(7) SEITEIGATA

1) TSUKIZUE
2) SUIGETSU
3) HITSAGE
4) SHAMEN
5) SAKAN
6) MONOMI
7) KASUMI
8) TACHIOTOSHI
9) RAIUCHI
10) SEIGAN
11) MIDAREDOME
12) RAN×AI

(8) OMOTE

1) TACHIOTOSHI
2) TSUBAWARI
3) TSUKIZUE
4) HITSAGE
5) SAKAN
6) UKAN
7) KASUMI
8) MONOMI
9) KASANOSHITA
10) ICHIREI
11) NEYANOUCHI
12) HOSOMICHI

(9) CHUDAN

1) ICHIRIKI
2) OSHIZUME
3) MIDAREDOME
4) USHIROZUE×ZEN
5) TAISHA
6) KENGOME
7) KIRIKAKE
8) SHINSHIN
9) RAIUCHI
10) YOKOGIRIDOME
11) HARAIDOME
12) SEIGAN

(10) RAN×AI
1) RAN×AI
(O×DACHI)

2)  RAN×AI
(KO×DACHI)

(11) KAGE

1            12

Same names as OMOTE

(12) SAMIDARE


1) ICHIMONJI
2) JUMONJI
3) NITO KODACHI OTOSHI
4) MIJIN×ZEN
5) MIJIN×GO
6) GANTSUBUSHI

(13) GOHON×NO×MIDARE

1) TACHIOTOSHI×NO×MIDARE
2) SAKAN×NO×MIDARE
3) KENGOME×NO×MIDARE
4) KASUMI×NO×MIDARE
5) SHAMEN×NO×MIDARE

(14) OKU

1) SEN GACHI
2) TSUKIDASHI
3) UCHITSUKE
4) KOTEDOME
5) HIKISUTE
6) KOTEGARAMI
7) JITTE
8) MIKAERI

9) AUN
10) UCHIWAKE
11) SUIGETSU
12) SAYUDOME

Aikido yarışma değildir. Her iki taraf da kazanan taraftır.

Ahmet Kösoğlu: “Aikido bir müsabaka değildir. Her iki taraf da kazanan taraftır. Kazanılan ise karşımızdakinin kalbidir…”

 Japon filmlerini seyrediyorum son günlerde. Narayama Türküsü, Milarépa, Kanzeon… İnsanlık değerleri üst seviyeye ulaşmış, karakter sahibi, egosundan sıyrılmış, bilgiyi kendine rehber edinmiş kişiler o kadar az ki artık! Japon filmlerinde bulunabiliyor sadece… Adalet, onur, vefa, merhamet, dürüstlük, ahlak, nezaket, hoşgörü gibi insanı “insan” yapan değerlerin yerini kurnazlık, şiddet, yüzeysellik, bencillik, kabalık ve acımasızlığın almaya başladığı hallerimizden rahatsızım ben de… Düşünüyor, düşünüyor, düşünüyorum.

Japonlar savaş sanatı ustalarına “Sensei” diyorlar. "Önce doğan" anlamında…
İki kelimeden oluşuyor: Sen: Bir evvelki, öncelik, gidilmesi gereken yer, yön, birinci sıra anlamına geliyor. Sei: Hayat, yaşamak, yaşatmak, kullanmak, doğmak ve temiz. Çok hoşuma gitti bu sözcük… Varılmaya çalışılan yere sizden önce gelen, oraya kadar öğrendiklerini ve deneyimlerini size aktaracak olan bir usta Sensei…
Geçen hafta  – o şaşırtan fırtınalı günde – Moda'daki Dojo'sunda (Shibumi Dojo)  Uzakdoğu sporları eğitmeni  Sensei Ahmet Kösoğlu ile buluştuk. Sohbetimiz çok uzundu, bu söyleşiye hepsini sığdıramam. Ama ara ara yayınlayacağım konuştuklarımızı… Çünkü sanırım daha çok konuşacağız…

Ahmet Hocam, Aikido nasıl bir karşılaşmadır?

Aikido bir müsabaka, karşılaşma değildir. Aikido bir çalışmadır. Her iki taraf da kazanan taraftır. Kazanmak için rakip ve düşman gerekir.  Aikido’da rakip ya da düşman yoktur…  Kazanılan şeyin ne olduğu önemlidir. Yenmeye, ezmeye çalışmak yerine, daha iyi yapma, aklı ve bedeni daha iyi kullanma isteği vardır. Kazandığımız karşımızdakinin kalbidir. Çalışmaya başlarken ve bitirirken tarafların birbirlerine verdiği selamın bir anlamı da "Bedenimi sana teslim ediyorum onu kullan ama bana sağlam teslim et"tir. Çünkü teknik tam olarak uygulandığında siz bildiğiniz düşme, kaçma gibi hareketlerle kendinizi koruyamazsınız, eğer karşınızdaki dikkat etmezse ve de isterse sizi rahatlıkla sakatlar. Başka önemli diğer anlamı ise "Varlığınla beni yükselttiğin için sana minnet duyuyorum". Bir aikido çalışmasında iki taraf da kazanmış ve beraber hayat yolunda biraz daha ilerlemişlerdir.

 

 

Her şeyin kazanmak, yenmek, alt etmek olduğu günümüz dünyasında “Aikido mantığı” işe yarar mı?

Bu sorunun cevabını bize hayat verecektir. İnsan daha çok kazanmak için havayı, karayı, denizi, hayvanı, ağacı, barışı ve kendini kirletiyor.  Doğa kimseyle yarışmaz, rakibi yoktur. Bir verene onlarca verir. Kazanan o ve onunla uyumlu olandır.

“Savaş sanatı” diyorsunuz ama?

Öfke ve kin öldürür. Zayıfsak savaşı durduramayız. Güçlü olmak zihnin güçlü olmasıdır. Sakin olabilmek güçtür. Sudaki ay gibi. Su sakinse ayın aksini görebilirsiniz. Savaşırsanız savaş devam eder.  Savaşta kazanan taraf yoktur, her iki taraf da kaybeden taraftır. Eğer bir güç kullanılacaksa bu güç savaşı durdurmak için olmalıdır. Öldürmeden etkisiz hale getirmek olmalıdır hedef. Gerçek savaş kendimizle, endişelerimizle, alışkanlıklarımızla,  korkularımızla, tepkilerimizle olmalıdır. Savaşta bunları yendiğimizde bakarız ki savaşacak hiçbir şey kalmamış dışarıda. Bu savaşı kazandığımızda her şeyin yerli yerinde olduğunu görebiliriz.
Judo ile Jujutsu arasındaki fark nedir?

Jujutsu  savaş sanatıdır, judo spordur. Judo  yokken Jujutsu vardı.  Dr. Jigoro Kano çok olan jujutsu tekniklerinin içinden sentez yapıp judoyu oluşturdu. Az teknikle daha çok çalışıp daha iyi sonuçlar alan Judo sonradan bir spor oldu. Kaidesi ve kuralları olan müsabakası olan bir spor… Jujutsu bir dönem popularitesini yitirmesine rağmen günümüze kadar gelmiştir.

“Jutsu” nasıl dövüşüldüğünü anlatır.  “Do” kaybeden bir düşmana nasıl davranılır ve kaybettiğinizde kendinize nasıl tutunursunuz’u anlatır.  “Do” yaşam tarzı, “Jutsu” dövüş tekniğidir. Sadece Jutsu yeterli olmayabilir. Do’yu bulduğunuzda Jutsu’yu da bulabilirsiniz. Aynı zamanda  nasıl çalışmanız gerektiğini de…  Ne istediğinizi  bulursanız savaş sanatının yolunu da çok açık görürsünüz. Pek çok şeyi daha net anlarsınız. Eğer bunu yaparsanız Jutsu ve Do arasındaki dengeyi de kurabilirsiniz.  Savaş sanatlarının alt yapısının esaslarını anlamazsanız, savaş sanatları hakkında konuşamazsınız.
Judo olimpiyat sporu aynı zamanda….

Dr. Jigoro Kano, modern judonun kurucusudur. Judo-Seiryoku Zenyo (fiziksel ve mantıksal olarak maksimum etki) prensibini benimsemiştir. Öğretisini Eishoji Tapınağı'nda 1882 tarihinden itibaren öğretmeye başlamıştır. Genel anlamda hanedan zamanı okulların farklılaştığı konuları tek öğreti altında yani Judo başlığında birleştirmiştir. 4 Mayıs1938′de ölümünden sonra öğretisi dünyaca kabul edilmiştir. 1964 yılında judo spor dalı olarak olimpiyatlara dahil edilmiştir.

Judo’nun çocuklara faydası nedir?

Unicef judo için “çocukta bedensel ve ruhsal gelişmeyi tamamlayan tek spordur” der. Çocuk judosunda amaç çocuğun fiziksel kapasite ve yeteneklerinin yanı sıra ruhsal ve sosyal olarak da gelişmesini sağlamaktır. Kazanmak veya kaybetmenin ötesindeki şeyleri öğretir. Teknolojinin çocukların zihin ve bedenlerini olumsuz yönde etkilediği,  insanoğlunun bedensel hareketlerinin her geçen gün daha da kısıtlandığı günümüzde, çocuklarımızın fırsat buldukça egzersiz yapması, bedenlerin ilerki yaşlarda daha kuvvetli ve sağlıklı olabilmesini sağlamaktadır. Çocuğun spora ve düzenli egzersizlere, özellikle jimnastik ve yüzme gibi sporlara başlama yaşı 4’tür.  Judo içinse 5-6 yaştır. Her çocuğun günde en az bir saat kadar fiziksel olarak aktif olması gerekmektedir. Bu şekilde, kalp ve damar, hareket, solunum sistemi sorunları, diyabet gibi daha ileri yaşlarda ortaya çıkma olasılığı olan hastalıklara yakalanma riskinin azaltılması mümkündür…

 

Uzak Doğu sporları kişiye, özellikle çocuklara ne kazandırır?

Çocukların birbiri ile olumlu sosyal ilişkiler içine girmesini sağlar. Enerjisini doğru yolda kullanmayı öğretir. Kendine güveni geliştirir. Çocuğu stresten uzak tutar. Almış olduğu “do” disiplini sayesinde okuldaki ve hayattaki başarısı artar. Uzak Doğu sporları kişiye sağlıklı bir vücut, dingin bir ruh hali, kendine saygı ve güven kazandırır. Aile ve topluma, sorunlarının ve sorumluluklarının farkında olan, ahlak sahibi bir fert kazandırır. Kazandırdığı mücadele yeteneği sayesinde, sorunlar karşısında yılmayıp sorunu akıllıca çözmeyi öğretir. Bir disiplin sporu olan judo  çocuklara ve gençlere yaşlarına uygun anlamda yardımcı olur. Sorumluluk duygularını geliştirir. Çocuğun bedensel ve ruhsal gelişimini tamamlar. Eylemlerinin getireceği sonuçların  bilincine varmasını öğretir. Başkalarına ve çevrelerine özen göstermelerini sağlar. Kendi kendilerini denetleme mekanizmalarını güçlendirir. Fiziksel gücü geliştirir ve doğru kullanmayı öğretir. Yakın çevredeki insanlara karşı saygılı olmayı öğretir. Düşünerek ve denetimli davranışı ön plana çıkarır. Özgüvenin güçlenmesini sağlar. Bedensel ve zihinsel enerjiyi bilinçli kullanmayı öğretir. Sürekli ve yoğun yüzleşme yeteneği kazandırır.

Şiddet yanlısı çocuklara judoyu önermeli o zaman…

Tedavi amaçlı önermeli. Şiddet için kullandığı enerjiyi Dojo'da kendini geliştirmek için kullanacaktır.

Kyu ve Dan ne demektir?

Kyu çıraklık seviyesini, Dan ustalık seviyesini belirler. Kyu büyükten küçüğe, Dan küçükten büyüğe derecelendirilir.

Neye göre?

Kyu, talebenin neleri nasıl öğrenebildiğini belli etmek, anlamak için hoca tarafından yapılmış ara testlerden sonra verilen seviyedir. Talebe hocaya  bunun karşılığında bir ücret  takdim eder. Dojo (yol mekanı)’nun üyelik aidatı kadardır en az. Aidat Dojonun giderleri için, Kyu parası ise hocanın refahı içindir. Hoca refah içindeyse talebesiyle tabii ki daha iyi ilgilenecektir. Hoca talebenin eksiğini daha iyi anlayabilmek ve düzeltebilmek için  imtihan eder.  Dan seviyesine kadar getirince “bundan sonra bu işi öğrenmeye başlayabilirsin artık” der. "Okuryazar oldun, sanatı öğrenebilecek seviyeye geldin". Siyah kuşak öğretinin sonu değil başlangıcıdır. Yani siyah kuşak olunca ilkokulu bitirmiş oluyorsunuz. Kyu ve Dan seviyeleri sadece hoca ile talebe arasındaki ilişkidir. Talebe hocanın gözünde ne seviyede olduğunu bu testlerle anlar. Hoca ise talebenin hangi seviyede olduğunu, neleri tam öğrenip neleri eksik öğrendiğini talebeye daha neler öğretmesi gerektiğini gene bu testler sonucu anlar. Diğer hiçbir kurumu ve insanları bağlamaz bu seviyeler.

Hangi kurum mesela?

Daha yürümeyi bilmezken şimdi benim duvarlarda yan yan nasıl yürüdüğümü, dış ve iç dünyamdaki farkı, sanata başlamadan önceki ve sonraki fiziki değişikliklerimi, olaylar karşısındaki tepkimi, öğretiyi nasıl kullandığımı, özetlersek önceki durumumu ve şimdi geldiğim yeri herhangi bir mercii ölçemez. Sadece benim hocam beni ölçebilir.

Bana bir şey öğreten herkes benim hocamdır. Birçok branşla uğraştığım için tek bir hocam olmadı. Çocukken başlamış olduğum judo sporunu bana sevdiren sevgili hocam  Ahmet Berkol Öktem. O sert mizacını bir çocuk üstünde nasıl kullanıp bana kendini sevdirmiştir hala anlamış değilim. Judo yapamayacak yaşa geldiğimde Aikido’ya başladığım zaman, İhsan Özgün hocamın emeklerinin inkarı nankörlük olur. O dönemde geçirdiği rahatsızlığa rağmen dersleri aksatmayıp benimle çalışmış, bana Aikido’yu sevdirmiştir. Aikido teknikleri kılıçtan çıkmıştır denirdi. Bunu hep merak etmişimdir, bu merak beni bir kılıç ve jujutsu ustası olan Katsuhiko Arai Sensei ile tanıştırdı. 2002’den bu yana kendisiyle beraber gerçek bir savaş sanatı olan Jo jutsu ve kenjutsu çalışmaya başladım. Savaş sanatları üzerindeki sorularım Shinto Muso Ryu Jo Jutsu'dan sonra cevap buldu.Sizin hocanız kim?

 
Solda Katsuhiko Arai Sensei (Kösoğlu'nun hocası), ortada NishiokaTsuneo Sensei
(Kösoğlu'nun hocasının hocası), sağda Ahmet Kösoğlu Sensei

Shibumi Dojo'da hangi dersler var?
Judo, Aikido, Jujutsu, Kenjutsu, Jojutsu
Karate Japon savaş sanatı değil mi?
Evet o da Japon savaş sanatıdır.
Niye programınızda yok?
Hemen 150 metre ilerimde Hakkı Koşar'ın Karate Salonu var. Çalıştırıcı olarak Ondan daha iyi Karate hocası bulamadım.
Moda işte böyle bir semt… (Gülüşmeler)

Teknik Tablo ve Sınav formları


Sınav Formları. Sınava gireceğiniz formun üzerine tıklayıp indirebilirsiniz.

Sarı kemere girecekler  Kişi Bilgi Formu  nu doldurmaları gerekmektedir.

 1. Kyu,  2. Kyu,  3. Kyu,  4. Kyu5. Kyu.    Kişi Bilgi Formu  

JUDO TEKNİKLERİ 

 KUŞAK TERFİ TEKNİKLERİ İÇİN ANİMASYON TEKNİK  TABLO      

          

     

     Kuşak tekniklerini görmek için  KUŞAK TERFİ İÇİN TEKNİK  TABLO  veya görmek istediğiniz kuşağın üzerini tıklıyarak teknik animasyonlara ulaşabilirsiniz.    

 

 5. Kyu Sınav formu  … 5. Kyu  Kişi Bilgi Formu  ile beraber doldurulacak

SARI  KUŞAK TERFİ TEKNİKLERİ İÇİN ANİMASYONLAR

5.KYU  SARI KEMER

De-ashi-harai Hiza-guruma Sasae-tsurikomi-ashi Uki-goshi Osoto-gari O-goshi Ouchi-gari Seoi-nage

4. Kyu  sınav formu

TURUNCU KUŞAK TERFİ  TEKNİKLERİ İÇİN ANİMASYONLAR

4.KYU TURUNCU KEMER                           

Kosoto-gari Kouchi-gari Koshi-guruma Tsurikomi-goshi Okuri-ashi-harai Tai-otoshi Harai-goshi Uchi-mata

            3. Kyu sınav formu             

YEŞİL KUŞAK TERFİ TEKNİKLERİ İÇİN ANİMASYONLAR

3.KYU YEŞİL KEMER

Kosoto-gake Tsuri-goshi Yoko-otoshi Ashi-guruma Hane-goshi Harai-tsurikomi-ashi Tomoe-nage Kata-guruma

    2. Kyu sınav formu 

MAVİ KUŞAK TERFİ TEKNİKLERİ İÇİN ANİMASYONLAR

2. KYU MAVİ KEMER                           

Sumi-gaeshi Tani-otoshi Hane-makikomi Sukui-nage Utsuri-goshi O-guruma Soto-makikomi Uki-otoshi

  1. Kyu sınav formu

KAHVERENGİ KUŞAK TERFİ TEKNİKLERİ İÇİN ANİMASYONLAR

1. KYU KAHVERENGİ KEMER

Osoto-guruma Uki-waza Yoko-wakare Yoko-guruma Ushiro-goshi Ura-nage Sumi-otoshi Yoko-gake

 

KUŞAK TERFİ TEKNİKLERİ İÇİN ANİMASYON TEKNİK  TABLO