Jojutsu

Jodo Links

Previous Interviews with Nishioka Sensei Nishioka Sensei and the Pure Flow of the Jo – by Wayne Muromoto Uchidachi & Shidachi – by Nishioka Tsuneo Other Articles Jodo by Pascal Kreiger – arguably the best non-Japanese language reference of jodo. The Evolution of Classical Jojutsu – by Dave LowryOkumaya devam et

Share
Jojutsu

Shinto Muso Ryu Öğretisi

                        SHINTO MUSO RYU JOJUTSU   (1) KEN×SUBURI  1) SHOMEN×UCHI 2) KIRIKAESHI 3) KESAGIRI 4) UKEMAWASHI 5) UCHIOTOSHI    (2) KEN×BATTO 1) NUKITSUKE 2) SEIGAN×NO×TACHI 3) ICHIREI×NO×TACHI 4) RAN×AI× NO×TACHI 5) TSUBAWARI×NO×TACHİ  (3) JO×SUBURI 1) SHOMENUCHI (R×L) 2) HONTEUCHI 3) GYAKUTEUCHI 4) HIKIOTOSHIUCHI 5)Okumaya devam et

Share
Aikido

1. Kyu Teknikleri

               İk Kyu  (1. Kyu) Kahverengi kemer Bekleme süresi 80 antrenman günü. 1 – YOKOMENUCHI – GOKYO     2 – KATATEDORI – IRIMINAGE 3 – SHOMENUCHI – IRIMINAGE 4 – TSUKI – IRIMINAGE 5 – KATATEDORI – KAITENNAGE 6 – SHOMENUCHI – KAITENNAGE 7 – TSUKI – KAITENNAGEOkumaya devam et

Share
Aikido

3. Kyu Teknikleri

San Kyu (3. Kyu) Bekleme süresi 50 antrenman günü. 1-RYOTEDORI-SHIHO-NAGE(O-U) 2-YOKOMEN-UCHI-SHIHO-NAGE 3-SHOMENUCHI-IRIMINAGE 4-TSUKI-IRIMINAGE 5-SHOMEN-UCHI-KOTEGAESHI 6–TSUKI-IRIMINAGE 7–RYOTEDORI-TENCHINAGE 8-SHOMENUCHI-(IKKYO-NİKYO-SANKYO-YONKYO) (O-U) 9-SHOMENUCHI (A-Y)       Sınava giren kişi daha önceki öğrenilen bütün tekniklerden sorumludur.          1-RYOTEDORI-SHIHO-NAGE(O-U)                                   2-YOKOMEN-UCHI-SHIHO-NAGE               3-SHOMENUCHI-IRIMINAGE                    TSUKI-IRIMINAGE         7–RYOTEDORI-TENCHINAGE       SHOMENUCHIOkumaya devam et

Share